www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Quan hệ công chúng

7320108
Đại Học
Chính quy
34,650,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐTN THPT
C00, C00, C00, D01, D01, D01, A01, A01, A01, D04, D14, D14, NLĐG
NLĐG:550.0
C00: N/A D01: N/A A01: N/A D04:6.0
D14:15.0 D01:15.0 C00:15.0 A01:15.0
D01:15.0 D14:15.0 A01:15.0 C00:15.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
4 năm
100
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: