www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học mở TpHCM

Mã trường: MBS

Tuyển sinh năm 2024

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204
Đại Học
Chính quy
26,000,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
DD2, DH8, D01, D01, D02, D02, D03, D03, D04, D04, D05, D05, D06, D06, D78, D78, D79, D79, D80, D80, D81, D81, D82, D82, D83, Điểm TB Học bạ 12
: 30%
D82:26.7 D81:26.7 D80:26.7 D79:26.7 D78:26.7 D06:26.7 D05:26.7 D04:26.7 D03:26.7 D02:26.7 D01:26.7 D83:26.7 Điểm TB Học bạ 12 : Học sinh giỏi
: 70%
D01:24.1 D02:24.1 D03:24.1 D04:24.1 D06:24.1 D05:24.1 D78:24.1 D79:24.1 D80:24.1 D81:24.1 D82:24.1 DH8:24.1 DD2:24.1
Theo quy định của BGD&ĐT
Theo quy định của BGD&ĐT
4 năm
85
Việt Nam
tuvan@oude.edu.vn
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: