www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại Học Phan Thiết

Mã trường: DPT

Tuyển sinh năm 2024

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
14,400,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, D14, D14, D15, D15, D66, D66
D66:18.0 D15:18.0 D14:18.0 D01:18.0
D66:14.0 D14:14.0 D15:14.0 D01:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
185
Việt Nam
dhphanthiet@upt.edu.vn
225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: