www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại Học Phan Thiết

Mã trường: DPT

Tuyển sinh năm 2024

Luật

7380101
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, C00, D14, D14, D66, D66, D84, D84
C00:18.0 D84:18.0 D14:18.0 D66:18.0
C00:14.0 D14:14.0 D66:14.0 D84:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
dhphanthiet@upt.edu.vn
225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: