www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2024

Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) – học tại khu Hòa An

7380101H
Đại Học
Chính quy
11,700,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, D03
N/A:27.25 N/A:27.25 N/A:27.25 N/A:27.25
D03:24.5 D01:24.5 C00:24.5 A00:24.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
40
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
tuyensinh@ctu.edu.vn
Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Phương

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: