www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Thăng Long

Mã trường: DTL

Tuyển sinh năm 2024

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605
Đại Học
Chính quy
24,200,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D03
D03:25.65 D01:25.65 A01:25.65 A00:25.65
cập nhật sau
cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
nfo@thanglong.edu.vn
Đường Nghiêm Xuân Yêm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: