www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh Tế TpHCM

Mã trường: KSA

Tuyển sinh năm 2024

Kinh tế

7310101
Kinh tế kế hoạch và đầu tư ,Quản lý nguồn nhân lực ,Thẩm định giá ,Bất động sản ,Kinh tế học ứng dụng ,Kinh tế nông nghiệp ,Kinh tế chính trị
Đại Học
Chính quy
30,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07, NLĐG
: 20%
NLĐG:900.0
: 80%
D07:26.1 D01:26.1 A01:26.1 A00:26.1
Theo quy định của Bộ giáo dục
Theo quy định của Bộ giáo dục
4 Năm
550
300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
info@ueh.edu.vn
59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: