www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2024

Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An

7620115H
Đại Học
Chính quy
11,700,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, C02
N/A:22.0 N/A:22.0 N/A:22.0 N/A:22.0
D01:22.25 C02:22.25 A01:22.25 A00:22.25
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
40
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
tuyensinh@ctu.edu.vn
Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Phương

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: