www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2024

Kinh doanh quốc tế

7340120
Đại Học
Chính quy
11,860,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét ĐTN THPT
D01, A01, NLĐG
: 20%
NLĐG:23.98 D01:23.98
: 20%
A01:834.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
4 năm
90
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
Tuyensinh@sgu.edu.vn
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: