www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Đồng Tháp

Mã trường: SPD

Tuyển sinh năm 2023

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
7,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D10, D10, NLĐG
NLĐG:650.0
A00:20.0 A01:20.0 D01:20.0 D10:20.0
A00:19.0 A01:19.0 D01:19.0 D10:19.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
130
Việt Nam
dhdt@dthu.edu.vn
783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: