www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kiên Giang

Mã trường: TKG

Tuyển sinh năm 2024

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
7,500,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07
D07:14.0 D01:14.0 A01:14.0 A00:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
180
Việt Nam
qldt@vnkgu.edu.vn
Số 320 A - Quốc lộ 61, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: