www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Mã trường: DCD

Tuyển sinh năm 2023

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
17,000,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, A07, A07, A09, A09, D84, D84
A00:18.0 A07:18.0 A09:18.0 D84:18.0
A00:15.0 A07:15.0 A09:15.0 D84:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
110
Việt Nam
Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: