www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh Tế TpHCM

Mã trường: KSA

Tuyển sinh năm 2024

Hệ thống thông tin quản lý

7340405
Hệ thống thông tin kinh doanh ,Thương mại điện tử ,Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Đại Học
Chính quy
30,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07, NLĐG
: 20%
NLĐG:880.0
: 80%
D07:27.1 D01:27.1 A01:27.1 A00:27.1
Theo quy định của Bộ giáo dục
Theo quy định của Bộ giáo dục
4 Năm
200
300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
info@ueh.edu.vn
59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

httt

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: