www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2023

Giáo dục mầm non

7140201
Đại Học
Chính quy
30,250,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
M00, M00, M01, M01, M09, M09
M01:18.0 M00:18.0 M09:18.0
M00: N/A M01: N/A M09: N/A
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
50
Việt Nam
info@vhu.edu.vn
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: