www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD

Tuyển sinh năm 2024

Dinh dưỡng (Mới)

7720401
Đại Học
Chính quy
20,500,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT ,
A00, B00, D07, D08
D08:15.0 D07:15.0 B00:15.0 A00:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
0
Việt Nam
bantuvan@tdu.edu.vn
Số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), KV.Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Phương

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: