www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Học viện hàng không Việt Nam

Mã trường: HHK

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
15,110,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, A01, A01, D07, D07, D90, D90, NLĐG
NLĐG:700.0
D90:24.0 D07:24.0 A01:24.0 A00:24.0
D90:21.6 D07:21.6 A01:21.6 A00:21.6
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
info@vaa.edu.vn
108 Nguyễn Văn Trổi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Phương

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: