www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ thông tin ( chương trình chất lượng cao)

7480201 CLC
Đại Học
Chính quy
32,670,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét ĐTN THPT
A00, A01, NLĐG
NLĐG:657.0
A00:23.46 A01:23.46
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
180
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
Tuyensinh@sgu.edu.vn
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: