www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ Thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
31,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
THM 3 môn 3 HK, A00, A00, D01, D01, A01, A01, C01, C01, NLĐG
: 10%
NLĐG:650.0
: 55%
D01:21.0 C01:21.0 A01:21.0 A00:21.0 THM 3 môn 3 HK:21.0
: 35%
D01:15.0 C01:15.0 A01:15.0 A00:15.0
Từ 05/04/2024 đến khi đủ chỉ tiêu
Dự kiến 05/09/2024
4 năm
Miễn giảm học phí 10% - 100% học phí cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập
600
350.000 VNĐ/tháng
Việt Nam
stu@stu.edu.vn
180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: