www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDK

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ sinh học

7420201
Đại Học
Chính quy
11,700,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, B00, D07
A00:24.0 B00:24.0 D07:24.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
80
Việt Nam
tchc.dhbk@dut.udn.vn
54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Băc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: