www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V

Mã trường: CDT0402

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201
Cao Đẳng
Chính quy
12,800,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
Cập nhật sau
Cập nhật sau
2,5 - 3 năm
100
Việt Nam
cdgtvttw5@caodanggtvttw5.edu.vn
28 Ngô Xuân Thu, Phường Hoà Hiệp Băc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: