www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM

Mã trường: DCT

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

7510203
Đại Học
Chính quy
21,600,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 , Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12
: 10%
Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :24.0
: 10%
NLĐG:600.0
: 40%
A00:23.0 A01:23.0 D01:23.0 D07:23.0 Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :21.25
: 40%
A00:21.0 A01:21.0 D01:21.0 D07:21.0
Theo quy định của BGD&ĐT
Theo quy định của BGD&ĐT
4 năm
80
330,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tttstt@hufi.edu.vn
140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: