www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2024

Bất động sản

7340116
Đại Học
Chính quy
27,950,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, C01, C01, C04, C04, NLĐG
NLĐG:650.0
D01:18.0 C04:18.0 C01:18.0 A00:18.0
D01:15.0 C04:15.0 C01:15.0 A00:15.0
Đợt 1: 01/02/2022 – 31/3/2022; Đợt 2: 01/04/2022 – 31/5/2022; Đợt 3: 01/06/2022 – 30/6/2022; Đợt 4: 01/07/2022 – 8/8/2022; Đợt 5: 09/08/2022 – 31/8/2022; Đợt 6: 01/09/2023 – 15/9/2022 (nếu còn chỉ tiêu)
Cập nhật sau
3.5 Năm
0
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Bất động sản

Ngành Bất động sản (Real Estate) được hiểu là ngành học về áp dụng các nguyên tắc kinh tế vào thị trường bất động sản. Ngành này hệ thống hóa các kiến thức về kinh tế nói chung, kinh tế bất động sản nói riêng đến kiến thức phức tạp về các khía cạnh như đầu tư, quy hoạch, pháp luật về bất động sản, tài chính … Sinh viên được trang bị kỹ năng về đầu tư, kỹ thuật môi giới, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản để thành công trong lĩnh vực đầu tư rất nóng này.

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: