www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Y khoa - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 790 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 27.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM
Học phí: 41,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 20.35 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 50,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, D08
Điểm chuẩn 2022: 23.45 điểm
Logo
Dược học - Khoa Y - Đại học quốc gia TPHCM (MEDVNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 55,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 22.85 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Tây Nguyên (TNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) (TUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2022: 26.2 - 29.71 điểm
Logo
Y khoa (liên thông) - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 25.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Y Dược Thái Bình (TBUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 550 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 26.9 điểm
Logo
Vật lý y khoa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Logo
Y khoa - Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam (VUTM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 26.3 điểm
Logo
Y đa khoa - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (HMTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 15,696,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 23.0 - 26.1 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Đại Nam (DAINAM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 95,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08
Điểm chuẩn 2022: 22.0 - 24.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Phan Châu Trinh (PCT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D08, D90, D91
Điểm chuẩn 2022: 22.0 điểm
Logo
Khoa học và Công nghệ Y khoa - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 46,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, A02
Điểm chuẩn 2022: điểm
Logo
Kỹ thuật hình ảnh Y học - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (TOKYO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 38 , ký túc xá tháng:
Học phí: 57,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D08
Điểm chuẩn 2022: 19.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Y Hà Nội (HMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 27.75 điểm
Logo
Điều dưỡng - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (TOKYO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 57,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D08
Điểm chuẩn 2022: 19.0 điểm
Logo
Y tế công cộng - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 28 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM
Học phí: 41,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 18.05 điểm
Logo
Y khoa (A) - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (HPMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 25.8 điểm
Logo
Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (TOKYO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 57,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D08
Điểm chuẩn 2022: 19.0 điểm