www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Khúc xạ nhãn khoa - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM
Học phí: 41,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 21.75 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Võ Trường Toản (VTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 625 , ký túc xá tháng:
Học phí: 56,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, B03, D08
Điểm chuẩn 2022: 22.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 350 , ký túc xá tháng:
Học phí: 74,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A02, D07, D08
Điểm chuẩn 2022: 22.0 - 25.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 34,650,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Y đa khoa - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 70,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 52,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A16, D08, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Buôn Ma Thuật (BMTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A02, D08
Điểm chuẩn 2022: 24.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) - Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng (SMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 26.55 điểm
Logo
Y khoa - Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng (SMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 26.55 điểm
Logo
Vật lý y khoa - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 27,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, A02, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 24.5 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) - Khoa Y - Đại học quốc gia TPHCM (MEDVNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 88,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 23.25 điểm
Logo
Y khoa phục vụ ngành hiếm - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 25.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Tân tạo (TTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 150,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, B03, B08
Điểm chuẩn 2022: 22.0 điểm
Logo
Dược học - Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng (SMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00
Điểm chuẩn 2022: 25.95 điểm
Logo
Điều dưỡng - Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng (SMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 20.65 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 790 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 27.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM
Học phí: 41,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 20.35 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 50,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, D08
Điểm chuẩn 2022: 23.45 điểm
Logo
Dược học - Khoa Y - Đại học quốc gia TPHCM (MEDVNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 55,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2022: 22.85 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Tây Nguyên (TNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm