www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Giáo dục Đặc biệt - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng: , Tjhi Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm)
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: M00
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
Sư phạm Tiếng Anh - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2023: 19.0 điểm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Thi năng khiếu: Hình họa, Trang trí
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 17.0 điểm
Logo
Công tác xã hội - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2023: 14.0 điểm
Logo
Giáo dục Mầm non - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: , Thi Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm)
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: M00
Điểm chuẩn 2023: 17.5 - 22.0 điểm
Logo
Kinh tế gia đình - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B03
Điểm chuẩn 2023: 14.0 điểm
Logo
Sư phạm Âm nhạc - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: , Thi năng khiếu: Thanh nhạc, Nhạc cụ
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: N00
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 17.0 điểm
Logo
Giáo dục công dân - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, C14, D14
Điểm chuẩn 2023: 17.5 - 19.5 điểm