www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kỹ thuật dược - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 13,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Dược - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 13,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Văn thư hành chính - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Điều dưỡng - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 13,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Bảo vệ thực vật - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 10,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Quản trị doanh nghiệp - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Công tác xã hội - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị du lịch - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Logo
Điện công nghiệp - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 11,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ