www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Tiếng nhật - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 31,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0 , ct: 50
Học phí: 31,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 27,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Công nghệ truyền thông - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 31,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 31,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 31,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 27,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2023: điểm