www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kỹ thuật hình ảnh y học - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08, D07
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Dược - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08, D07
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Điều dưỡng - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08, D07
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Kỹ thuật phục hồi chức năng - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08, D07
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Kỹ thuật phục hình răng - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08, D07
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08, D07
Điểm chuẩn 2023: điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT