www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,680,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quan hệ công chúng - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,440,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,680,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Dịch vụ pháp lý - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Điều dưỡng - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 360 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Dược - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,440,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản lý đất đai - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,440,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thiết kế nội thất - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,680,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 350 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tin học ứng dụng - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT