www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 800 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 25,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D14, D15, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 22.25 - 26.25 điểm , NLĐG: 720.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 18.5 - 22.25 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 340 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng , Trường công lập
Học phí: 25,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, C01, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 19.0 - 26.25 điểm , NLĐG: 750.0 điểm
Logo
Khoa học dữ liệu - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 25.25 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 340 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 25.0 - 26.0 điểm , NLĐG: 850.0 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 370 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 25,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 24.75 - 27.75 điểm , NLĐG: 785.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 25.5 - 27.0 điểm , NLĐG: 820.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 23.5 - 27.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Dược học - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 800 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng , Ngành dự kiến
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 23.0 - 27.5 điểm , NLĐG: 830.0 điểm
Logo
Luật quốc tế - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 25,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 25.0 - 27.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Thiết kế thời trang - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 25,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 21.25 - 25.5 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 22.5 - 27.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
IOT và Trí tuệ nhân tạo - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 22.5 - 26.5 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Bảo hộ lao động - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 115 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A01, C01, D07
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 19.5 điểm
Logo
Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 20.0 - 27.5 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 21.5 - 23.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 22.25 - 24.5 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 25,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, C01, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 25.5 - 28.5 điểm , NLĐG: 900.0 điểm
Logo
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 19.0 - 24.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 27,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 23.5 - 26.5 điểm , NLĐG: 700.0 điểm