www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,650,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,650,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,650,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 18.5 điểm
Logo
Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 46 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: M00, M05
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Sư phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Logo
Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D14
Điểm chuẩn 2022: 22.6 điểm
Logo
Sư phạm Toán học - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Sư phạm Ngữ văn - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Sư phạm Hóa học - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Quản lý đất đai - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,750,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01
Điểm chuẩn 2022: 20.8 điểm
Logo
Sư phạm Sinh học - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A02
Điểm chuẩn 2022: 18.5 điểm
Logo
Sư phạm Vật lý - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01
Điểm chuẩn 2022: 24.7 điểm
Logo
Khoa học môi trường - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,750,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, D07
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, A03, A10
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A07, A09, D84
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, A07, C20, D66
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, A04, A10
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Điều dưỡng - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A06, B04, C08
Điểm chuẩn 2022: 19.0 - 19.5 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A07, A09, D84
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm