www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
M
Thiết kế Công nghiệp - Trường Đại học công nghệ Sài Gòn (STU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 350.000 VNĐ/tháng
Học phí: 39,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, H06, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 15.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Thiết kế Công nghiệp - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H03, H04, H05, H06, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 23.0 - 24.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Thiết kế công nghiệp - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00, H01, V00, V01, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Thiết kế Công nghiệp - Trường Đại học mỹ thuật TpHCM (HCMUFA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00
Điểm chuẩn 2023: 21.65 điểm
Logo
Thiết kế công nghiệp - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,818,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: NL quy đổi, H01, H02
Điểm chuẩn 2023: 21.06 - 24.85 điểm