Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng bình minh Sài Gòn (AURORA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0 , ct: 50
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại Học Nguyễn Trãi (NGUYENTRAI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00, C03, C04, C09
Điểm chuẩn 2021: 17.1 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H03, H04, H05, H06
Điểm chuẩn 2021: 18.0 - 24.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (DONGAN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 350,000 VNĐ/tháng
Học phí: 15,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 1,085 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,330,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng NOVA (BachViet)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,830,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00, H07
Điểm chuẩn 2021: 19.85 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00, H01, V00, V01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm