Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Thiết kế Đồ họa - Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,250,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐT NLQG
Tổ hợp môn: NLĐG
Điểm chuẩn 2021: , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Thiết Kế Đồ Họa - Trường Đại học Kinh Bắc (KINHBAC)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/tháng
Học phí: 13,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00
Điểm chuẩn 2021: 6.0 - 15.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ hoạ (theo đặt hàng Doanh nghiệp) - Trường Đại Học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 10 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A10, C01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Greenwich Việt Nam (GREENWICH)
Đại Học, Quốc tế , Anh Quốc (UK) , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ
Học phí: 80,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: Điểm TB Học bạ 12 , THM bất kỳ
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn (VANLANG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng , Học phí 10.000.000 đ/học kỳ (1 năm 3 học kỳ)
Học phí: 15,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,304,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00, V00, V01, V02
Điểm chuẩn 2021: 15.5 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng nghề TPHCM (CDD0201)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 100,000 VNĐ/tháng , Trường công lập, Tốt nghiệp THCS học cao đẳng 4 năm, miễn phí học nghề 2 năm
Học phí: 9,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Hoa Sen (HSU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ
Học phí: 66,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D09, D14
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (GNT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,540,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Hòa Bình (HOABINH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00, H01, V00, V01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm