Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Thành Đông (THANHDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 5,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A04, C03
Điểm chuẩn 2021: 13.0 - 18.0 điểm
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học kinh tế luật (UEL)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 17.0 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Công Đoàn (DHCD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 255 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,780,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 24.7 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (FBU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 260 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 15.5 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Học viện Chính sách và Phát triển (APD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 27,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 19.0 điểm
Logo
Kiểm toán - Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (FBU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 15.5 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 25.45 điểm
Logo
Quản trị tài chính ngân hàng - Trường Đại học Hàng hải (VIMARU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,030,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 19.25 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (FBU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 15.5 điểm