Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Điện lực (EPU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 21.5 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (BHIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A10, D03, B03
Điểm chuẩn 2021: 15.5 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Trường Đại học Thái Bình (TBU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,960,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, C14
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 15.3 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (CS Hà nội) (IUBH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng (BKDN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, A02, D10
Điểm chuẩn 2021: 25.25 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Hà Nội (HANU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,862,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Tài chính - ngân hàng - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,540,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A03
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm