Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Bạc Liêu (BLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A02, A16, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Kiên Giang (KGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 100.000 - 300.000 đ/tháng tuỳ theo phòng
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: Tổng ĐTB 3 học kỳ , A00, C00, D01, A01, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 17.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Tân tạo (TTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Điều kiện TB 3 năm THPT >= 6
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, B08
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 350 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Tài chính- Ngân hàng Chất lượng cao - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Hoc viện ngân hàng (cơ sở phú yên) (NHP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM (HOTECH)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , 30
Học phí: 6,450,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,782,500 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2021: 13.5 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 85 , ký túc xá tháng: Không có ký túc xá , Trường công lập
Học phí: 9,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 15.0 điểm