Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Trường Đại học Cửu Long (MKU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 6.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn (VANLANG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng , Học phí 10.000.000 đ/học kỳ (1 năm 3 học kỳ)
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn (NSG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 350000 VNĐ/tháng
Học phí: 7,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C02
Điểm chuẩn 2021: 21.0 điểm
Logo
Tài chính - ngân hàng - Trường Đại học quốc tế - ĐHQG TpHCM (HCMIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 190 , ký túc xá tháng:
Học phí: 43,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 20.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A07, A09, D84
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TpHCM (ITC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , hp 5.3-5.8tr/hk
Học phí: 20,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 35,330,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (LAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: ,
Học phí: 13,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A08, C08, D07
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm