www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Răng hàm mặt - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,085,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, B08
Điểm chuẩn 2021: 25.65 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) - Khoa Y - Đại học quốc gia TPHCM (MEDVNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 88,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 23.25 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (TPHCM) - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM
Học phí: 11,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 26.6 điểm
Logo
Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, C02, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 21.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học Y Dược TpHCM (UMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng
Học phí: 70,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 27.65 điểm
Logo
Kỹ thuật phục hình răng (Răng, hàm, mặt) - Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định (SGC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Răng – Hàm – Mặt (Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh) - Trường Đại học Y Dược TpHCM (UMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 27.4 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 52,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A16, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 18.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 640.0 điểm
Logo
Răng hàm mặt - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 165,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 24.0 điểm , NLĐG: 750.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) - Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng (SMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 26.55 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (HPMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 26.8 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 115 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 26.75 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) (TUMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 26.25 - 29.72 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội (HMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 28.45 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02
Điểm chuẩn 2021: 24.0 điểm
Logo
Răng hàm mặt - Khoa Y Dược (ĐHQG Hà Nội) (VNU-SMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 23.6 điểm
Logo
Răng – Hàm – Mặt - Trường Đại học Phan Châu Trinh (PCT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D09, D90
Điểm chuẩn 2021: 22.0 điểm