Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Điện lực (EPU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,702,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, D07
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh (Liên kết quốc tế) - Trường Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)
Đại Học, Liên kết Quốc tế , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng , Môn Tiếng anh hệ số 2. Học phí học kỳ 1-5 là 20tr/HK; học kỳ 6-7 là 39.5tr/HK
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, D96, D90
Điểm chuẩn 2021: 15.56 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại (COFER)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01
Điểm chuẩn 2021: 17.0 - 19.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D06, D07
Điểm chuẩn 2021: 25.9 - 26.4 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng xây dựng TPHCM (HCC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: 200,000 VNĐ/tháng
Học phí: 7,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 8.0 - 12.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 34,750,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 16.0 - 550.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Gia Định (GDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A09, C04, Điểm TB Học bạ 12 , IELTS
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 16.0 điểm
Logo
Khai thác vận tải - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 23.1 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Học viện hàng không Việt Nam (VAA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 440 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D96
Điểm chuẩn 2021: 20.6 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 10,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12
Điểm chuẩn 2021: 23.3 điểm