Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Lạc Việt (LACVIET)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,700,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Phương Đông (PHUONGDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Đại Nam (DAINAM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C03, D10
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh Chất lượng cao - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D08
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị kinh doanh CityU 4+0 - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Hà Nội (HANU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,862,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản Trị Kinh Doanh - Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (CFI)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học kinh tế luật (UEL)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01
Điểm chuẩn 2021: 17.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh CityU 3+1 - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) (ULSA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 500 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,560,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm