Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Hệ thống thông tin quản lý - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (TCQTKD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 15,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Thăng Long (THANGLONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D03
Điểm chuẩn 2021: 25.35 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A02
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) (VNUF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A16, C15
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 390 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 25.3 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công Đoàn (DHCD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 265 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,780,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 24.65 điểm
Logo
Công nghệ may - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (UTEHY)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 145 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,240,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A09, C20
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Thành Đông (THANHDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 5,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A04, C03
Điểm chuẩn 2021: 13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại Học Nguyễn Trãi (NGUYENTRAI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A07, C04
Điểm chuẩn 2021: 19.75 điểm