Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Quang trung (QTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A07, A08, C19, D15
Điểm chuẩn 2021: 16.0 - 16.5 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (CS Hà nội) (IUBH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị Dịch dụ - Du lịch - Lữ hành - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 165 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2021: 22.25 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hà Nội (HANU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,862,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 6,460,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hải Dương (UHD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 5.5 - 13.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Đại Nam (DAINAM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 15,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, A07, A08
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị du lịch - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2021: 28.53 điểm