Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,632,500 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường ĐH CNTT và TT Việt - Hàn - ĐH Đà Nẵng (VKU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, D90
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) (TNUS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 7,140,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, C20, D66
Điểm chuẩn 2021: 13.5 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hùng Vương (HVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, C20, D15
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, A07, C20, D66
Điểm chuẩn 2021: 17.0 - 18.0 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, D14
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại Học Phan Thiết (UPT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM (HOTECH)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 6,450,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (CFI)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 13.0 - 16.0 điểm