Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, C03, C04
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Sao Đỏ (SAODO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 5,678,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D15, D66, D71
Điểm chuẩn 2021: 14.5 - 18.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 6,460,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,120,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D04, D65, D40
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ trung quốc - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D14, D15, D72
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2021: 19.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,000,000 VNĐ/năm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Thăng Long (THANGLONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04
Điểm chuẩn 2021: 21.6 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung quốc - Trường Đại học Hà Nội (HANU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,120,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04
Điểm chuẩn 2021: điểm