www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Luật Kinh tế - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 33,760,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 550.0 điểm , NLĐG: 18.0 điểm
Logo
Luật - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 27,950,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Tây Đô (TDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D14, D66, D84
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A18, C08, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Đông Á (Donga)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C15
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kinh tế (luật kinh tế) - Trường Đại học Nha Trang (NTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 18.3 - 21.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 100.000 - 300.000 đ/tháng tuỳ theo phòng
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: THM 3 môn 3 HK, A00, C00, D01, C20, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 17.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, NLĐG, C15
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại Học Phan Thiết (UPT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,320,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D14, D66, D84
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 21.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Luật Kinh tế - Trường Đại học Bình Dương (BDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 195 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Công nghệ miền Đông (MIT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D15
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (LAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, C04, C05
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Luật kinh tế (Luật kinh tế) - Trường Đại học thương mại (TMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 26.1 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 27.35 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C15
Điểm chuẩn 2022: điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C14
Điểm chuẩn 2022: 25.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (UTM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm