www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học thương mại (TMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 27.4 điểm
Logo
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Logistics & chuỗi cung ứng - Trường Đại học Hàng hải (VIMARU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 135 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,030,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 22.0 điểm
Logo
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Điện lực (EPU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 23.5 điểm
Logo
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (UTM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ (CTUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,296,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C01, C02
Điểm chuẩn 2022: 23.7 điểm
Logo
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 26.1 điểm
Logo
Logistics – Tài chính Thương mại - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (TEGMUTE)
Đại Học, Liên kết Quốc tế , Anh Quốc (UK) , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng , Đại học Northampton Anh quốc cấp bằng
Học phí: 50,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 26.35 điểm
Logo
Logistics - Trường Cao đẳng Thương mại (CDTM)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,325,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Logo
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 25.0 điểm
Logo
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 27,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: NL quy đổi, A00, A01
Điểm chuẩn 2022: 26.8 - 61.27 điểm
Logo
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, D78, D90
Điểm chuẩn 2022: 32.8 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: 500000
Học phí: 39,140,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: THM 3 môn 3 HK, A00, C00, D01, A01, C01, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UTH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: , Trường công lập
Học phí: 17,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 28.5 điểm
Logo
Khoa học hàng hải 9 - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UTH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: , Trường công lập
Học phí: 17,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 25.0 điểm
Logo
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Kinh Tế TpHCM (UEH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 27.7 điểm , NLĐG: 950.0 điểm
Logo
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học quốc tế - ĐHQG TpHCM (HCMIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 195 , ký túc xá tháng:
Học phí: 50,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 25.0 - 27.5 điểm , NLĐG: 870.0 điểm
Logo
Khai thác vận tải - Trường Đại học giao Thông vận tải CS2 (UTC2)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng: 110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
Học phí: 11,950,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 24.85 điểm
Logo
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học giao Thông vận tải CS2 (UTC2)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
Học phí: 14,760,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 25.1 điểm