www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công Đoàn (DHCD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 255 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,780,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 24.85 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh (LTVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D07
Điểm chuẩn 2022: điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 16.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Phương Đông (PHUONGDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình (HLUV)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 4,850,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại Học Nguyễn Trãi (NGUYENTRAI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A07, C04
Điểm chuẩn 2022: 19.75 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) (ULSA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 650 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,560,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 22.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội (HICT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 16.5 điểm
Logo
Ngành Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ (CTUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 55 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,296,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C01, C02
Điểm chuẩn 2022: 23.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Hùng Vương (HVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 205 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng (KTKT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Hải Dương (UHD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.25 - 15.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Chu Văn An (CVAUNI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (CEA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 360 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 24.25 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (CS Hà nội) (IUBH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 24.9 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Kinh Tế TpHCM (UEH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 800 , ký túc xá tháng: 300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 25.8 điểm , NLĐG: 889.88 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Thủy lợi (TLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,250,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 24.65 - 25.5 điểm