www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:
Học phí: 5,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V (GTVTTW5)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Đông Đô (HDIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 14.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tân Trào (TANTRAO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, B04
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Cửu Long (MKU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2022: 6.0 - 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Hải Phòng (DHHP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 120.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 10,540,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 16.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Sao Đỏ (SAODO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 5,678,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A09, C01
Điểm chuẩn 2022: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 23.1 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (BHIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A10, D03, B03
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao Đẳng KT Công Nghệ Bà Rịa Vũng Tàu (BCTECH)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/tháng , Trường công lập
Học phí: 7,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (TCQTKD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 15,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C03
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (UTEHY)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,660,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Phenikaa (PHENIKAA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 28,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D07
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán - Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) (VNU-IS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng:
Học phí: 45,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D96
Điểm chuẩn 2022: 25.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Xây dựng (NUCE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tây Nguyên (TNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Điện lực (EPU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 22.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Đại Nam (DAINAM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A10, C14
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm