www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán - Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) (VNUF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A16, C15
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Ngành Kế toán - Học viện Chính sách và Phát triển (APD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 27,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D09
Điểm chuẩn 2022: 25.05 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt (CDNDALAT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 6,240,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng nghề cần thơ (CTVC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 6,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (FBU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 260 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 360 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 27.65 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Thái Bình (TBU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,960,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, C14
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 16.5 điểm
Logo
Kinh tế công nghiệp ( ) - Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp (KTCN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 538 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 19.25 - 21.5 điểm
Logo
Quản Trị Tài Chính Và Kế Toán - Trường Cao đẳng quốc tế PSB (PSB)
Cao Đẳng, Chính quy , Singapore , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Điều kiện tiếng anh IEL5.0/TOEFL 500
Học phí: 43,335,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 495 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D09
Điểm chuẩn 2022: 26.4 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Thành Đông (THANHDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 5,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A04, C03
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) - Trường Đại học thương mại (TMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 125 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 26.6 điểm
Logo
Quản trị tài chính kế toán - Trường Đại học Hàng hải (VIMARU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 135 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,030,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 19.75 điểm
Logo
Ngành Kế toán - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.25 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Quy nhơn (QNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, A03
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán Sunderland - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 24.3 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A04
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán Chất lượng cao - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 26.4 điểm